Από την Food Expo 2019 και την παρουσίαση του βιβλίου «Στερεά Ελλάδα. Πάρε μια γεύση» (16.3.2019)

Από την Food Expo 2019
και την παρουσίαση του βιβλίου «Στερεά Ελλάδα. Πάρε μια γεύση»

16.3.2019
Με πολλη πολλή Φωκίδα!