Από την ενημερωτική εκδήλωση για την τοπική αξιοποίηση της Λίμνης του Μόρνου (Λιδωρίκι, 22.3.2019)

Από την ενημερωτική εκδήλωση
για την τοπική αξιοποίηση της Λίμνης του Μόρνου

Λιδωρίκι, 22.3.2019