Το έργο «Αντιμετώπιση Καταπτώσεων Βράχων στην Επαρχιακή Οδό Αρ. 5 στην περιοχή της Στρώμης» στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων προς υποβολή προσφορών

Το έργο «Αντιμετώπιση Καταπτώσεων Βράχων στην Επαρχιακή Οδό Αρ. 5 στην περιοχή της Στρώμης» στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων προς υποβολή προσφορών

Ένα χρόνιο πρόβλημα λύνει το έργο «Αντιμετώπιση Καταπτώσεων Βράχων στην Επαρχιακή Οδό Αρ. 5 στην περιοχή της Στρώμης», προϋπολογισμού 1.410.000 ευρώ, το οποίο βρίσκεται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) προς υποβολή προσφορών (ΑΔΑ:7ΝΕ37ΛΗ-3ΨΛ).

Η επαρχιακή οδός Αρ. 5 είναι εξαιρετικά νευραλγική διότι ενώνει τη Δημοτική Eνότητα Λιδωρικίου Δήμου Δωρίδας, με τη Δημοτική Ενότητα Καλλιέων Δήμου Δελφών, και δίνει άμεση έξοδο προς την πόλη της Λαμίας σε όλους τους οικισμούς αυτών των δύο ενοτήτων.

Αντιμετωπίζουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα! Κλείνουμε οριστικά πληγές που χρόνιζαν, εξασφαλίζουμε την οδική άνεση και δημιουργούμε ασφαλείς συνθήκες διέλευσης και μετακίνησης για όλους τους πολίτες του νομού και σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

Χρηματοδοτούμε τα οδικά δίκτυα στοχευμένα, με προγραμματισμό, μελέτη και αποτελεσματικότητα. Με σωστή ιεράρχιση που η τεχνική υπηρεσία προτείνει, ως απόλυτοι γνώστες της παθογένειας του οδικού Φωκικού δικτύου αλλά και ταυτόχρονα με ίση μεταχείριση των αιτημάτων για όλους τους πολίτες του νομού – σε όποιο σημείο και αν βρίσκονται.

Πέγκυ Αραβαντινού
20 Μαρτίου 2019