Για άλλη μια φορά περιοδεία, Άμφισσα – Ιτέα – Δεσφίνα: ακούμε και βάζουμε τους νέους στόχους μαζί με τους φορείς!

Για άλλη μια φορά περιοδεία, Άμφισσα – Ιτέα – Δεσφίνα:
ακούμε και βάζουμε τους νέους στόχους μαζί με τους φορείς!