Κώστας Μπακογιάννης: Αυτά κάναμε για τη Δωρίδα (Ιανουάριος 2019)

Κώστας Μπακογιάννης: Αυτά κάναμε για τη Δωρίδα

Ιανουάριος 2019

Τα έργα που έχει πραγματοποιήσει αλλά και δρομολογήσει για τη Δωρίδα η Περιφέρεια ανέφερε στην εισήγησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης.

Σύμφωνα με τον απολογισμό του τα έργα αυτά είναι:

 1. Κατασκευή του έργου «Βελτίωση Υπάρχοντος Οδικού Κόμβου Περιοχής Γλυφάδας Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.
 2. Σύνταξη, Αδειδότηση, Ένταξη, δημοπράτηση «Κατασκευή Συνδετήριου Οδικού Κόμβου Μαλαμάτων Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.
 3. Αδειοδότηση, Ένταξη, Δημοπράτηση, Συμβασιοποίηση «Προστασία Διαβρωμένων Ακτών Παραλίας Τολοφώνας», προϋπολογισμού 800.000ευρώ,  υλοποιείται.
 4. Ένταξη χρηματοδότησης Οριστικής Μελέτης (στους ΚΑΠ – 50.766 ευρώ), Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΣΤΟ 20% ΚΑΠ 7.000 ευρώ) και έργου «Συμπληρωματικές παρεμβάσεις και Ολοκλήρωσης των έργων άρδευσης πεδιάδας Μόρνου» (στο ΠΔΕ, 5.000.000 ευρώ).
 5. Ένταξη δύο σημαντικών έργων για τον ΤΟΕΒ, Α) «Κατασκευή Δεξαμενής Εξάμμωσης-Καθίζησης Συγκράτησης Φερτών Υλικών στην Υδροληψία Μόρνου» (Α Φάση) – Νέο έργο- ΚΑΠ  Β) «Αναβάθμιση της Ποιότητας Ενέργειας και Εγκατάστασης Τηλεματικού Συστήματος Παρακολούθησης της Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων των Γεωτρήσεων ΤΟΕΒ Πεδιάδας Μόρνου», Προϋπολογισμού 25.500 ευρώ. Ολοκλήρωση μελέτης και αδειοδότησης του έργου του «Περιφερειακού του Τρικόρφου» και ένταξη και άμεσα δημοπράτησης της Ά φάσης του Περιφερειακού του Τρικόρφου, προϋπολογισμού 1.486.000 ευρω.
 6. Χρηματοδότηση της Μελέτης: «Προστασία Ανάδειξη Πυρόπληκτων Πτερυγών και του Βυζαντινού Καθολικού της Ι.Μονής Βαρνάκοβας» Π.Ε. Φωκίδας, με τη βοήθεια της Διεύθυνσης Αναστήλωσης, της Διεύθυνσης Συντήρησης και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας, προϋπολογισμού  60.000 ευρώ και Διεπιστημονική Διαγνωστική Έρευνα για την Αποκατάσταση του Καθολικού και των Κελιών της Μονής Βαρνάκοβας Π.Ε. Φωκίδας με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών, 24.800 ευρώ. Έχουν παραδοθεί τα πρώτα στάδια της μελέτης
 7. Χρηματοδότηση της Μελέτης,  Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση-Υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Κελίου Αθανασίου Διάκου Ι.Μονής Αγ. Ιωάννου Αρτοτίνας» Π.Ε. Φωκίδας, 7.000 ευρώ, με τη βοήθεια της Διεύθυνσης Αναστήλωσης, της Διεύθυνσης Συντήρησης και της Εφορείας Φωκίδας. Έχει παραδοθεί το σύνολο σχεδόν της μελέτης.
 8. Χρηματοδότηση της μελέτης «Τεχνική Υποστήριξη για την αξιολόγηση της Υφιστάμενης κατάστασης της παλαιάς Γέφυρας Μόρνου και Αποκατάστασης αυτής» Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 76.000 ευρώ, υλοποιούμε και τα άμεσα μέτρα ασφάλειας.
 9. Ένταξη «Ανάπλασης Κοινοχρήστων Χώρων τ.κ. Διχωρίου Δ.Ε. Βαρδουσίων», προϋπολογισμού 134.320,29 ευρώ, περιμένουμε την μελέτη από τον Δήμο για να δημοπρατήσουμε.
 10. Ένταξη του έργου «Γηπέδου Ευπαλίου», 100.000 ευρώ, αναμένουμε τη μελέτη από τον Δήμο.
 11. Ένταξη της «Επισκευής Δημοτικού Κτηρίου τ.κ. Ευπαλίου Δ.Ε.Ευπαλαίου – Σφαγεία» τα οποία δωρίζονται στην Περιφέρεια, 150.000 ευρώ.
 12. Συντηρήσεις Εθνικού Δικτύου της Δωρίδας, έχουμε υλοποιήσει 4.000.000 ευρώ.
 13. Και  έχουμε συμβασιοποιήσει και ξεκινάνε άμεσα συντήρηση άλλα 4.500.000 ευρώ στον παραλιακό εθνικό και 1.500.000 στο Άμφισσα – Λιδωρίκι, τα οποία θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο στο εθνικό δίκτυο της Δωρίδας.
 14. Σε αυτό το περιφερειακό βάζουμε τα υπόλοιπα των συντηρήσεων 2.600.000 στους επαρχιακούς της Δωρίδας (α. Στρώμη – Λευκαδίτι – Λιδωρίκι, β. Φράγμα Μόρνου – Αρτοτίνα, γ. Στίλια – Περιθιώτισσα – Παλαιοξάρι, δ. Κροκύλιο – Αλεποχώρι) και 1.200.000 σε τεχνικά σε επαρχιακούς χωμάτινους (α. Κονιάκος – Φράγμα, β. Μακρινή – Ελαία, γ. Δάφνος – Διχώρι)
 15. Εντάσσουμε -σήμερα- σε χρηματοδότηση την διόρθωση της μελέτης «Τεχνικός σύμβουλος για τη Βελτίωση τμήματος Ε.Ο. 48 στην Περιοχή Τσακόρεμα», ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το τμήμα του Άμφισσα – Λιδωρίκι, το οποίο εξαιτίας του τεράστιου κόστους τους δεν μπορεί να υλοποιηθεί.
 16. Για Χειμά ρρους έχουμε δημοπρατήσει – κατασκευάσει 1.000.000ευρω κυρίως σε ρέματα Δωρίδας (Κόκκινο, Γρανιτσόρεμμα, Λευκαδίτι, Τολοφώνας, Σωρροι Τριζονιών, Μανδύλω).
 17. Σε αυτό το περιφερειακό ζητάμε την ένταξη 1.000.000 μόνο για τον Ποταμό Μόρνο, Συντήρηση – Αποκατάσταση Τεχνικών και Λοιπών Έργων και Καθαρισμός Ρεμάτων και Ποταμού Μόρνου από Φερτά Υλικά.
 18. Το πλέον σημαντικό όμως είναι ότι προσπαθούμε όλοι μαζί να αλλάξουμε την ΚΥΑ που δημιουργεί τόσο ασφυκτικές απαγορεύσεις γύρω από τη λίμνη του Μόρνου.