Αποκαθίσταται το ασφαλτόστρωμα στην Εθνική Οδό 27, στην περιοχή της Γραβιάς (15.4.2019)

Αποκαθίσταται το ασφαλτόστρωμα στην Εθνική Οδό 27, στην περιοχή της  Γραβιάς

15 Απριλίου 2019. Άλλο ένα μικρό σε προϋπολογισμό, αλλά σημαντικό έργο, με τίτλο «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης στην Εθνική Οδό 27 Περιοχή Γραβιάς», του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου ΠΕ Φωκίδας», με προϋπολογισμό 211.000 ευρώ ξεκίνησε! Το έργο αφορά την αποκατάσταση ζημιών του ασφαλτικού οδοστρώματος, σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο, στην Εθνική Οδό αρ. 27 και συγκεκριμένα από Γραβιά έως όρια Νομού προς Μπράλο!