Για τη διάσωση του βυζαντινού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Γαλαξείδι (11.4.2019)

Για τη διάσωση του βυζαντινού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Γαλαξείδι

Η συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού πάντα βγάζει υπέροχα αποτελέσματα! Κοινή προσπάθεια διάσωσης του Βυζαντινού Ναού Σωτήρος στο Γαλαξείδι!