Απονομή βραβείων του 6ου Περιφερειακού Μαθητικού Διαγωνισμού Στερεάς Ελλάδας για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία, 17 Απριλίου 2019, Λαμία

Απονομή βραβείων
του 6ου Περιφερειακού Μαθητικού Διαγωνισμού Στερεάς Ελλάδας
για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία

Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, 17.30
Αμφιθέατρο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, Λαμία