Έργα συντήρησης οδικού δικτύου Φωκίδας συνολικού κόστους 2,7 εκ ευρώ (29.3.2019)

Έργα συντήρησης οδικού δικτύου Φωκίδας
συνολικού κόστους 2,7 εκ ευρώ