Δύο πολύ σημαντικά έργα βραχοπτώσεων για την ασφάλεια των διερχόμενων αμαξιών, στον δρόμο Ιτέας – Δεσφίνας (1.3.2019)

Δύο πολύ σημαντικά έργα βραχοπτώσεων για την ασφάλεια των διερχόμενων αμαξιών, στον δρόμο Ιτέας – Δεσφίνας

Δύο πολύ σημαντικά έργα βραχοπτώσεων για την ασφάλεια των διερχόμενων αμαξιών, στον δρόμο Ιτέας – Δεσφίνας βρίσκονται σε εξέλιξη! Μετά την ολοκλήρωση της α’ φάσης (Φεβρουάριος 2018), βρίσκεται σε εξέλιξη η β’ (προυπολογισμού 450.000 ευρώ) και η  γ’ φάση (280.000 ευρώ), οι όποιες έχουν καταλυτική ημερομηνία τον Ιούνιο του 2019.

Μια μεγάλη παθογένεια του συγκεκριμένου δρόμου αντιμετωπίζεται! Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της Ιτέας και της Δεσφίνας, που επιτέλους με συντονισμένες κινήσεις της Περιφέρειας λύνεται.

1.3.2019