Από την ενημερωτική εκδήλωση για το Κτηματολόγιο στο Ευπάλιο (16.3.2019)

Από την ενημερωτική εκδήλωση για το Κτηματολόγιο στο Ευπάλιο

16.3.2019